Vraag & antwoord

Volgens de huidige stand der techniek is een glasvezelnetwerk het snelst denkbare netwerk met de grootste bandbreedte.

Upload = Download
Bij een glasvezelnetwerk is de uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid. Bij een kopernetwerk is dit niet het geval. Dit is van belang voor het versturen van grote bestanden zoals films, foto’s, het werken in de cloud, werken vanaf huis en bijvoorbeeld beeldbellen in HD op een groot scherm.

Toekomst
Voor de conventionele kopernetwerken wordt het in de toekomst steeds moeilijker snelheden verder op te voeren. De mogelijkheden voor glasvezel zijn hierin haast eindeloos. Zo is er over glasvezel experimenteel een snelheid gehaald tot 100 terrabits per seconde over 165 km. Dit komt neer op drie maanden HD video in een seconde.

Duurzaam
Een glasvezelnetwerk verbruikt tot 50% minder energie dan een kopernetwerk.

Betrouwbaar
Glasvezelnetwerken worden beschouwd als de meest betrouwbare netwerken. Zo heeft een glasvezelnetwerk geen last van inductie (blikseminslag op het leidingwerk) of last van verstoring afkomstig van andere (elektromagnetische) bronnen.
Breedband is een snelle netwerkverbinding waarmee je kunt internetten, tv kijken en bellen via dezelfde aansluiting. Bekende vormen van breedbandnetwerken zijn: coax (kabel), DSL, glasvezelkabel en mobiel internet (3G/4G). De meeste mensen herinneren het begin van breedband als de overstap van de piepende inbelverbinding naar ADSL of kabelinternet. Inmiddels behoren ADSL en oudere vormen van kabelinternet tot het traditionele breedband. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internet vragen om de volgende stap: van traditioneel breedband naar zogenaamde Next Generation Access (NGA) breedbandnetwerken. Glasvezel en nieuwe kabelnetwerken zijn vormen van NGA breedbandnetwerken waar we nog decennia mee vooruit kunnen.
Een glasvezel is een dunne draad van glas. Via de glasvezel wordt informatie getransporteerd met de hoogste snelheid die mogelijk is: de snelheid van het licht. De lichtsignalen verplaatsen de gegevens, bijvoorbeeld voor internet, telefonie en televisie. Bij koperdraad (de huidige telefoonlijnen en televisiekabels) gaat dit via elektrische stroompjes. Glasvezel is velen malen sneller dan de huidige kabels en heeft een enorme capaciteit. Vandaar dat glasvezel veel meer mogelijkheden heeft dan ADSL of kabel.
Heeft u het antwoord niet kunnen vinden op uw vraag?
Aarzel niet en stel uw vraag per e-mail info@rasopglas.nl aan ons team.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.
Glasvezel brengt meer dan televisie kijken alleen. Door deel te nemen aan dit project schep je de mogelijkheid voor jezelf en voor je buurtgenoten om in de zeer nabije toekomst gebruik te kunnen maken van diensten via het internet, gericht op de gezondheidszorg , gericht op het zelfstandig thuis kunnen blijven wonen voor de ouderen onder ons, gericht op de studerende jeugd, gericht op werkgelegenheid, als motor van de leefbaarheid in jouw eigen leefomgeving.
Bedrijven en burgers worden steeds meer afhankelijk van een goed werkend internet die is ingericht op de explosieve groei van het gebruik ervan. De telefoonkabel schiet nu al ernstig te kort. De Coax voorziet nog in de huidige vraag maar de begrenzing aan mogelijkheden komt al dichter bij. Glasvezel heeft voor de komende 10-20-30-40 jaar de capaciteit om te kunnen meegroeien zonder grote investeringen. De schotel voor televisie heeft in de afgelopen 20-25 jaar vele techniek wijzigingen ondergaan. Tel alle soorten ontvangers die in tussenliggende periode moesten worden aangeschaft aan aankoopbedragen bij elkaar op en zie wie de rekening van dit soort technieken uiteindelijk betaald. De consument. Natuurlijk zijn er veel vrije kanalen via de satelliet beschikbaar. Er is niets op tegen om die schotel te blijven gebruiken. In die situatie neem je bij een van onze providers alleen een internet abonnement af. Die mogelijkheid bestaat. Ook kun je overwegen om de vrije kanalen via de satelliet te blijven ontvangen en voor de betaalde kanalen gebruik te maken van onze providers. In tegenstelling tot veel algemene providers hebben wij de mogelijkheid om een uitgebreid televisie pakket met veel Duitse kanalen af te nemen. Ook zenders als sport film etc. zijn voorradig.
De Keuze is Reuze.
Gelukkig zijn huizen nu nog steeds verkoopbaar zonder glasvezel aansluiting maar herkennen de regionale en provinciale ontwikkeling en realiseren ons dat de aanwezigheid van snel internet een steeds belangrijkere factor aan het worden is voor de verkoopbaarheid van woningen.
Wat heeft de toekomst.

Ontwikkelingen staan niet stil. Telecom bedrijven rollen 4G uit over Nederland. 5G is de volgende stap. Is 5G, of zijn latere doorontwikkelingen hiervan, de toekomstige verbindende schakel voor internet in het buitengebied?

Kwaliteit van verbinding:

De Randstad en grote steden hebben een grote dichtheid van GSM masten. Dwz per km2 zijn meer zendmasten aanwezig dan in dun bevolkte gebieden. Masten worden in het buitengebied geplaatst op max. afstand van elkaar, opdat de zendgebieden elkaar nog maar net overlappen.(kosten/baten) Resultaat zeer geringe ontvangst van het GPRS signaal (2G) binnen- en buitenshuis. Fatsoenlijke gesprekken zijn met mobiele telefonie in merendeel van de huishoudens op het platteland binnenshuis niet te voeren. Hetzelfde geldt ook voor 3G ontvangst. De verspreiding van 4G is in het buitengebied nog niet verwezenlijkt. Het zal wel komen, maar maakt dan van dezelfde masten gebruik als 2G en 3G. De komst van nieuwe netwerken laat op basis van de ervaring langdurig op zich wachten, voor die gebieden waar de woningdichtheid gering is.

De dunne bezetting van masten/ km2 maakt dat mobiele netwerken daardoor sneller overbelast raken als bijvoorbeeld het seizoensgebonden toerisme, de verbindingvraag van en naar de gsm masten doet toenemen.

Nieuwe netwerken, brengen vooruitgang dankzij nieuwe technieken wordt dan gezegd. De ontvangstkwaliteit van het signaal van een 5G is verbeterd ten opzichte van 4 G en deze weer ten opzichte van 3 G en respectievelijk 2G. Bedoeld wordt dat het doordringend vermogen binnenshuis groter wordt. Dat met de gebruikte frequentieband het bereik van de zendmast geringer zal zijn wordt echter niet zo duidelijk gecommuniceerd.

Nieuwe netwerken vragen om meer zend-/ontvangmasten per km2 of een hoger uitzendvermogen en daarmee zal de stralingsbelasting en bijkomend verzet tegen plaatsing extra masten alleen maar progressief toenemen. Midden Drenthe kent haar Stilte gebieden. Gebieden waar absoluut geen radioverkeer is toegestaan!

Bij het uitblijven van extra zend/ontvangmasten zullen dus meer gebieden verstoken blijven van een verbinding met 4G en 5G. Daarentegen zal de plaatsing van extra masten het gebruik van energie voor zenden /ontvangen en transport van data in tegenstelling tot publicaties doen toenemen. Zoals het energiegebruik nu is geëtaleerd wordt het vergelijk immers gemaakt met koper en coax verbindingen. Het ouderwetse elektrisch systeem van Ptt en kabelexploitanten, waarbij voor het datatransport over de elektrische leiding veel energie nodig is. Een vergelijk met Glasvezel en zelfs nog met hybride netwerken had in het kader van moderne technieken naast elkaar objectiever geweest en het voordeel zou daarbij onmiskenbaar aan de glasvezel zijn toekomen. Glasvezel is naar rato van data hoeveelheden, die gelijktijdig kunnen worden getransporteerd, aanzienlijk groener en duurzamer en ook nog eens zonder dat straling wordt geproduceerd. Iedere twijfel rondom gezondheidsfactoren van GSM-straling kan daarmee tot een minimum worden gereduceerd. Wat je noemt echt “duurzaam”.

Veiligheid:

Tegenwoordig kan een beetje amateur hacker het gsm signaal zo uit de lucht plukken. De verhalen over afluisterpraktijken ook van politici ligt ons nog zo vers in het geheugen.

Bescherming van datastromen door de lucht is aanmerkelijk gecompliceerder dan via een glasvezel.

Ieder bedrijf met een gereserveerde lijn (dedicated) maar ook ieder burger met zijn eigen glasvezel lijn tot in de centrale heeft meer zekerheden over de beveiliging van data dan informatie via gedeelde ( meerdere gebruikers op het zelfde toegangspunt) mobiele netwerken.

Van eenvoudige vervreemding bedrijfsgevoelige informatie tot het bespieden van de burger in zijn gang en wandel mag de veiligheid van privacy en toegankelijkheid van het internet als contact medium niet verder worden benadeeld, voor zover dat al niet door veiligheidsdiensten is genegeerd.

Internet gaat een exponentiële groei van data en gebruiksmogelijkheden genereren, die vragen om een betrouwbare infrastructuur. Alle signalen door de lucht ondervinden naast de aftap mogelijkheden ook negatieve invloed van meteorologische factoren. Met de toename van stortbuien, de zogenaamde regenschermen en grote cellen , maar ook de vaker door het jaar aanwezige stormen vergroten de storinggevoeligheid die aan een GSM netwerk kleven.

Medisch monitoren:

Zodra de applicaties/ toepassingen voor E-Health vanuit de medische sector hun intrede doen, zal de normering voor beveiliging en betrouwbaarheid van de netwerken zwaar gaan wegen. Mobiele netwerken die sneller oververhit raken bij externe factoren als meteorologie en explosieve gebruikers aantallen bij evenementen en seizoensgerelateerde activiteiten kunnen zich dan moeizaam meten aan de kwaliteit, die aan glasvezelnetwerken kan worden gesteld. Uitval van een zendmast resulteert in onbereikbaarheid van velen tegelijk. In die situatie zal de patiënt die via een mobiel netwerk aan een monitor of iets dergelijks is aangesloten en thuis medisch wordt bewaakt vanuit het ziekenhuis, het er zeker in enige vorm benauwd van krijgen. Realtime in een mobiel netwerk houdt dan geen stand.

De maatschappelijke ontwikkeling:

De maatschappij evolueert in rap tempo. Het gebruik van data en de toepassingen soortgelijk.

Communicatietechniek maakt een wezenlijk onderdeel uit van onze maatschappij, economie en in toenemende mate van het medisch instrument.

Juist betrouwbare bandbreedte gericht op die groei maakt de weg vrij voor voortgaande evolutie vergelijkbaar met een TGV (hoge snelheidstrein) i.p.v. een boemeltje. Het vergelijk aan bandbreedte is duidelijk; Glasvezel met capaciteit van een ongelijkvloerse Highway met ongekend aantal rijbanen naast elkaar, tegenover een veel beperkter meerbaanssnelweg met knooppunten en toegangspoorten.

Het onderscheid:

De ontwikkeling van mobiele netwerken dient een expliciet doel. Het toepassingsveld van de GSM technieken bedient de algemene gebruiker die onderweg is van A naar B. Het verzorgt de schakel tussen mobiliteit en verbondenheid.

Het glasvezelnetwerk is de onderliggende structuur die met name het meer professionele domein verzorgd. Tot dat domein worden niet alleen bedrijfsmatige en (medisch) technische, maar ook de Triple Play diensten gerekend, waaronder 3-dimensionale televisie, 4K -televisie, streaming services en on-demand services op grootbeeld schermen, teleconferenties en zo meer.

Samen kunnen deze 2 sterk verschillende netwerken meer:

Met juist een toegesneden domein dragen beide netwerksystemen, ieder voor zich en in samenhang met elkaar, bij aan de verbondenheid van de gebruiker en het doel om mensen en diensten te verbinden. Om daarmee de individuele en collectieve kwaliteit van functioneren en het algemeen maatschappelijk beleven op een hoger niveau te brengen.

Niet contra maar in synergie, waarbij nogmaals het mobiele netwerk de mobiliteit moet garanderen en het glasvezelnetwerk, als netwerk van de toekomst, de drager van alle informatica wordt.

Zo worden we optimaal verbonden.

Het mobiele dat de gebruiker van A naar B voorziet van informatie in de tijd dat hij of zij niet is verbonden met het kwalitatief en hoge capaciteit hebbende glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk dat deze gebruiker voorziet in razendsnel en betrouwbaar data overdracht voor juist de zwaardere en essentiële applicaties die aan het thuisgebruik en zakelijk gebruik zijn gerelateerd.

Bron:
http://www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl/glasvezel-media-nieuws/provinciale-staten-snel-internet-voor-iedereen/8-voorpagina/93-5g-versus-glasvezel-1
U wilt klaar zijn voor de toekomst middels een glasvezelverbinding. Optimaal gebruik maken van de huidige en toekomstige technische mogelijkheden zonder beperkingen tegen een tarief dat gelijkwaardig is aan uw huidige kosten voor tv/telefoon/internet via een koperdraad / coaxiale kabel en/of schotel voor satelliet tv.
U behoudt uw huidige aansluitingen met eventueel bijbehorende abonnementen. Wanneer u een glasvezelabonnement bij een provider(aanbieder) afsluit, kunt u uw huidige abonnementen opzeggen en overstappen op de vele voordelen van glasvezel. Vaak regelt uw nieuwe provider het opzeggen van uw oude abonnement, zodat u er zelf geen omkijken naar heeft.
Een service provider is een organisatie die diensten levert over, in dit geval, het glasvezelnetwerk.
Naast internet verzorgen de meesten ook telefonie- en televisiediensten. Daarnaast kunnen aanvullende diensten (zoals voor gebouwbeveiliging) worden aangeboden. U kunt een abonnement afnemen bij een beschikbare service provider naar keuze.
KPN en Ziggo bieden tot op heden haar diensten nog niet buiten hun eigen netwerk aan . Dit betekent dat wanneer u voor glasvezel kiest er een nieuwe aanbieder gekozen moet worden voor TV, Internet, telefonie en e-mail, waar bij u wel uw vaste telefoonnummer mee kunt verhuizen naar de nieuwe aanbieder.

1) Interactieve televisie

Interactieve TV wordt alleen door Plinq geleverd. Het is een voorziening waarmee je programma gemist; tv pauzeren, opnemen en vele andere functies met je TV kunt benutten.

2) Tablet televisie
Tablet televisie is alleen een voorziening om televisie te kunnen kijken op een tablet of smartphone als je in je eigen thuisnetwerk bent. Ben je bij een ander Netvisit gebruiker op visite dan werkt jouw tablet tv daar niet.

3 HbbTV
HbbTV staat voor Hybrid Broadcast Broadband Televisie. Dit is een open standaard die tv combineert met internetdiensten. Het lineaire digitale tv-signaal dat via satelliet, ether of kabel wordt ontvangen kan zo verrijkt worden met extra informatie. Je kan met HbbTV extra informatie direct met de rode knop oproepen.

Steeds meer Europese omroepen omarmen HbbTV als platform voor interactiviteit, waardoor er ook meer tv’s en settopboxen op de markt komen die dit ondersteunen. HbbTV voorziet in veel zaken die je ook onder de interactieve televisie terug kunt vinden. Veelal dan wel via het gratis internetplatform. De meeste nieuwe tv's tot zo'n beetje 2-3 jaar terug hebben een smartfunctie waarmee op de televisie internetfuncties beschikbaar zijn gemaakt. Zo kun je bijvoorbeeld Uitzending Gemist zien via de computer.

Netvisit heeft gekozen voor het HbbTV platform omdat hun filosofie is dat veel diensten toebehorend aan interactieve tv al op het internet platform aanwezig zijn. En zo zeggen zij: je moet geen kostbare investeringen doen in nieuwe ontwikkelingen als een korte tijd later deze diensten ook gewoon via andere platforms te benaderen zijn zonder hoge kosten.
Ja, in vergelijking tot vele delen van het land hebben wij, met name in de buitengebieden, lage internetsnelheden.
Om klaar te zijn voor de toekomst willen wij graag een glasvezelnetwerk in de grond wat is berekend op toekomstige veranderingen zonder beperkingen tegen een gelijkwaardig tarief als wat u nu gewend bent. Met name op het gebied van zorg gaat er de komende jaren heel veel veranderen.
ADSL Internet plus bellen plm 40 euro per maand, televisie (canal digitaal): 20 euro per maand voor het basispakket in HD kwaliteit (alles in één totaal 60 euro). Daarbij is onderhoud van van de installatie niet meegerekend (HD ontvanger, schotelantenne en LNB kop).
Glasvezel alles in één (telefoon HD televisie en supersnel internet) zal ongeveer 60 euro per maand gaan kosten. Echter u bent zelf vrij om met welke provider dan ook in zee te gaan. Er zal daardoor meer concurrentie ontstaan en dit gaat de prijs positief beïnvloeden.
Snel internet is voor zowel burgers als bedrijven van steeds groter belang. Het is de verwachting dat tussen nu en 2017 de hoeveelheid dataverkeer ongeveer verviervoudigt. Waardoor dat komt? Nu nog vooral door de groei van mobiel internetverkeer, internet TV, werken in de cloud en videodiensten zoals Skype en YouTube. In de komende jaren zullen er talloze nieuwe producten en diensten ontstaan op het gebied van zorg, leefbaarheid, veiligheid en economie die intensief gebruik gaan maken van internet. Deze ontwikkelingen eisen een veel grotere bandbreedte dan nu beschikbaar is. De stap naar hoogwaardig breedband is dus noodzakelijk, zodat we de komende decennia mee kunnen met deze ontwikkelingen. Glasvezel wordt als meest toekomstvaste vorm van breedband ook wel de informatiedrager van de toekomst genoemd.
U betaald dan als nog uw volledige deel van de aanlegkosten zoals iedereen die betaald of betaald heeft en daar bij nog de aansluitkosten, deze kosten zijn afhankelijk van hoever de glasvezelkabel vanaf uw woning ligt.
FTTH (Fiber-to-the-Home) en FTTO (Fiber-to-the-Office) zijn vormen van glasvezelinternet. Glasvezel is de nieuwste en snelste vorm van breedbandinternet waarbij er met laserlicht digitale signalen worden verzonden door lange haardunne vezels van glas. De maximale bandbreedte van glasvezelinternet is met zo’n 10 Gbit/s heel groot. Glasvezel wordt daarom ook wel de ‘informatiedrager van de toekomst’ genoemd.
Nee! Omdat we het glasvezelproject in eigen beheer hebben kunnen we deze verbinding tot in het woonhuis realiseren. De hele verbinding zal dus bestaan uit glasvezel!
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) is een vorm van breedbandinternet waarbij er over de traditionele koperdraad telefoonlijn informatie wordt verstuurd en ontvangen. De maximale upstream bandbreedte bedraagt 1 Mbit/s en downstream 8 Mbit/s.
Dat kan nu nog niet. Er is een druk bezochte informatiebijeenkomst geweest in 't Rashuys. Ook is een belangstellingsregistratie in ons gebied uitgevoerd. Het lijkt erop dat er meer dan voldoende belangstelling bestaat voor het project. Op dit moment worden gesprekken opgestart met de provincie Drenthe om de verdere stappen te bepalen. Uiteraard houden we u via onder anderen deze website op de hoogte van de te nemen stappen om te komen tot aanleg van het glasvezelnetwerk in ons gebied.
Er is nu subsidie en steun van de provincie; nu is er de kans, het is dus een kwestie van …… nu of nooit !
Doel: 65% of meer van de woningen moeten meedoen om het project te laten slagen (meedoen betekent een intentieverklaring en geeft geen verplichtingen).
De kosten voor internet, TV en telefoon via glasvezel worden ongeveer gelijk aan wat nu voor internet, TV en telefoon wordt betaald er zijn geen aansluitingskosten !
Kortom: je krijgt iets veel beters voor ongeveer hetzelfde geld.
Hoe meer woningen meedoen hoe eerder de aanlegkosten worden terugbetaald (na zo’n
10 tot 15 jaar), daarna kunnen de maandpremies zelfs omlaag, of, bijvoorbeeld, wat over is sparen voor nuttige doelen van sociale betekenis binnen de gemeenschap.
Glasvezel biedt de oplossing voor de toekomst.
Niet meedoen is de boot missen.
Ondertekening van de deelnemerslijst of opgave via de website betekent een intentieverklaring en geeft geen verplichtingen.
Bij voldoende deelname wordt het project voortgezet en wordt naar verwachting in 2016 het gehele netwerk aangelegd.
U gaat pas betalen als u na aansluiting een abonnement afsluit bij een provider naar uw keuze. Er zijn dus geen aansluitingskosten.
N.B.: Bij later toetreden zijn wel aansluitingskosten verschuldigd.